JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

ดาวน์โหลด


 
ติว PAT 5 สรุปข่าว เหตุการณ์สำคัญ ความรู้ทั่วไป มิ.ย. - ต.ค. 59
ติว PAT 5 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ติว PAT 5 สรุปความเป็นมาและประวัติการศึกษาไทย
ติว PAT 5 สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ติว PAT 5 สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
ติว PAT 5 สรุปพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ติว PAT 5 สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ติว PAT 5 สรุปพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ติว PAT 5 สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
เฉลยข้อสอบ 9 สามัญ  วิชาสังคมศึกษา  พ.ศ.2556
เฉลยข้อสอบ 9 สามัญ  วิชาสังคมศึกษา  พ.ศ.2557
เฉลยข้อสอบ 9 สามัญ  วิชาสังคมศึกษา  พ.ศ.2558
  ข้อสอบ+เฉลย สังคม O-net ปี 2559 (สอบปี 2560) 

  ข้อสอบ+เฉลย ภาษาไทย O-net ปี2559 (สอบปี 2560) 

  ข้อสอบ+เฉลย คณิตศาสตร์ O-net ปี 2559 (สอบปี 2560) 

  ข้อสอบ+เฉลย วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2559 (สอบปี 2560) 

  ข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ O-net ปี 2559 (สอบปี 2560) 
  
  ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2548 (สอบปี 2549) 
  
  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2548 (สอบปี 2549) 

 
  ข้อสอบ สังคม O-net ปี 2548 (สอบปี 2549) 

  ข้อสอบ อังกฤษ O-net ปี 2548 (สอบปี 2549) 

   
  ข้อสอบ ภาษาไทย O-net ปี 2548 (สอบปี 2549) 
 
  ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2549 (สอบปี 2550) 

  ข้อสอบ อังกฤษ O-net ปี 2549 (สอบปี 2550) 
 
  ข้อสอบ ภาษาไทย O-net ปี 2549 (สอบปี 2550)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2549 (สอบปี 2550)

  ข้อสอบ สังคม O-net ปี 2549 (สอบปี 2550)

  ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2550 (สอบปี 2551)
 
  ข้อสอบ อังกฤษ O-net ปี 2550 (สอบปี 2551)
  
  ข้อสอบ ภาษาไทย O-net ปี 2550 (สอบปี 2551)
 
  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2550 (สอบปี 2551)
 
  ข้อสอบ สังคม O-net ปี 2550 (สอบปี 2551)
 
  ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2551 (สอบปี 2552)

  ข้อสอบ อังกฤษ O-net ปี 2551 (สอบปี 2552)

  ข้อสอบ ภาษาไทย O-net ปี 2551 (สอบปี 2552)
 
  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2551 (สอบปี 2552)
 
  ข้อสอบ สังคม O-net ปี 2551 (สอบปี 2552)
  
  ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2552 (สอบปี 2553)
 
  ข้อสอบ อังกฤษ O-net ปี 2552 (สอบปี 2553)

  ข้อสอบ ภาษาไทย O-net ปี 2552 (สอบปี 2553)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2552 (สอบปี 2553)
 
  ข้อสอบ สังคม O-net ปี 2552 (สอบปี 2553)
 
  ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2553 (สอบปี 2554)

  ข้อสอบ อังกฤษ O-net ปี 2553 (สอบปี 2554)

  ข้อสอบ ภาษาไทย O-net ปี 2553 (สอบปี 2554)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2553 (สอบปี 2554)

  ข้อสอบ สังคม O-net ปี 2553 (สอบปี 2554)

  ข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-net ปี 2558 (สอบปี 2559)

  ข้อสอบ อังกฤษ O-net ปี 2558 (สอบปี 2559)
 
  ข้อสอบ ภาษาไทย O-net ปี 2558 (สอบปี 2559)

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-net ปี 2558 (สอบปี 2559)

 

 ข้อสอบ สังคม O-net ปี 2558 (สอบปี 2559)

ข้อสอบ 9 สามัญ ภาษาไทย ปี 2561                                                                    

 ข้อสอบ  9 สามัญ สังคม ปี2561                                                                                                  

ข้อสอบ 9 สามัญ ชีวะ ปี2561                                                                                                                                                                                                           

ข้อสอบ 9 สามัญ ฟิสิกส์ ปี2561                                                                                                                                                                               

ข้อสอบ 9 สามัญ คณิต ปี2561                                                                                                                                                                                                         

ข้อสอบ 9 สามัญ เคมี ปี2561                                                                                                                                                                                                

ข้อสอบ 9 สามัญ อังกฤษ ปี2561                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

© 2019 www.tutorpearmai.com All rights reserved.